Prijedlog izmjena Pravilnika o provedbi operacija 4.1.1. i 4.2.1.

Ministarstvo poljoprivrede poučeno lošim iskustvima prvih natječaja za tip operacija 4.1.1. i 4.2.1. Mjere 4 Programa ruralnog razvoja pristupilo je opsežnoj analizi provedenih propisa Programa. Rezultat analize je Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 4, podmjere 4.1. koji sadrži niz novih i izmijenjenih odredbi sa svrhom pravednijeg i transparentnijeg povlačenja sredstava i ispunjenja ciljeva Programa. Zaključeno je da je nužno Pravilnikom definirati način provedbe koji će omogućiti pravične uvjete sudjelovanja na natječajima proizvođačima različitih kapaciteta proizvodnje.
Neki od prijedloga izmjena sadržaja novog Pravilnika za tip operacije 4.1.1.:
  • U pogledu intenziteta potpore predloženo je da maksimalni intenzitet kombinirane potpore može biti do 70% (u starom Pravilniku je omogućeno sufinanciranje do 90%).
  • Najviša vrijednost javne potpore ne može iznosi više od 1.000.000,00€ po projektu (u starom Pravilniku iznosi 2 odnosno 3 milijuna eura).
  • Najviša vrijednost odobrene javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, te gospodarskih vozila može iznositi 300.000,00€ (umjesto do sada mogućih 1 milijun eura).
  • Zajednički projekti omogućeni su isključivo za mikro i mala poduzeća (u starom Pravilniku za sve oblike i sektore), a najviša vrijednost odobrene javne potpore ne može iznositi više od 1.000.000,00€ (u starom Pravilniku do 5 milijuna eura).

Cilj Podmjere 4.2. je omogućiti povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Povećanje konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rast zapošljavanja u ruralnom području.

Neki od prijedloga izmjena sadržaja novog Pravilnika za tip operacije 4.2.1.:
  • Prijedlogom Pravilnika dodane su preciznije definicije nepravilnosti, sumnje na prijevaru, povezanih društava, javnih rashoda i sl. te su jasnije definirani korisnici.
  • Maksimalni intenzitet kombinirane potpore može biti do 50%, odnosno 70%, ali sam za proizvođačke organizacije.
  • Najviša vrijednost javne potpore ne može iznositi više od 2.000.000,00€ po projektu dok je do sada bilo moguće ostvariti 3, odnosno 5 milijuna eura za prioritetne sektore mesa i mlijeka.

Više detalja o novim izmjenama odredbi Pravilnika o provedbi operacija 4.1.1. i 4.2.1. možete pregledati na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/y96ch3(link is external)

You may also like...