Raspored održavanja informativnih radionica u sklopu provedbe projekta “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu” – Općina Oriovac, Nova Kapela i Čaglin

CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije u suradnji s partnerima (LAG Posavina, općina Brodski Stupnik i Volonterski centar Slavonski Brod) provode projekt „Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu“ koji je financiran sredstvima Europske iz Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je nezaposlenim roditeljima djece predškolske dobi (3-6 godina) s područja LAG-a Posavina.

Edukativnim aktivnostima koje će se održati u sklopu provedbe projekta, polaznici će steći potrebna znanja o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, razvoju osnovnih poslovnih vještina te samozapošljavanju. Stvaranjem pravnih i materijalnih preduvjeta za rad s predškolskom djecom, osnovat će se igraonice za djecu predškolske dobi na području LAGa Posavina.

U svrhu informiranja javnosti te ciljne skupine projekta, održane su informativne radionice na području općina Brodski Stupnik, Sibinj, Podcrkavlje i Bebrina, a za područje općina Nova Kapela, Oriovac i Čaglin informativne radionice bit će održane prema sljedećem rasporedu:

 

  • Općina Nova Kapela: 3.11.2015. u 10 sati u prostoru Općine (Trg Kralja Tomislava 9, N. Kapela)
  • Općina Oriovac: 3.11.2015. u 12:30 sati u prostoru Općine (Trg hrvatskog preporoda 1 , Oriovac)
  • Općina Čaglin: 2.11.2015. u 11 sati u prostorima NK Omladinac (Kolodvorska bb, Čaglin)

 

Za dodatne informacije obratite se u CTR – Razvojnu agenciju Brodsko-posavske županije d.o.o. na telefon 035/441-604 (kontakt osobe Mira Kovač i Martina Brigljević) ili na mail mira@ctr.hr ,martina@ctr.hr .

ili

Lokalnoj akcijskoj grupi Posavina na telefon 035/221-535,  099/350-3080 (kontakt osoba Suzana Lesan ) ili na mail lag.posavina@gmail.com.

 

Logo projekta s tekstom

 

 

You may also like...