REZULTATI OBRADE PROJEKATA U OPERACIJI 4.1.1.

OSNOVNI PODACI

4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Natječaj: 11. veljače 2015. do 15. travnja 2015.
Zaprimljeno: 1.107 prijava  (traženi iznos potpore 2,1 mlrd. kuna)
Odbijeno: 160 prijava (8 zbog umjetno stvorenih uvjeta)
Privremenih odluka o raspodjeli sredstava: 940
Konačnih odluka o raspodjeli sredstava: 0
Alokacija: 861.840.000 kuna

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna EU i državnog proračuna RH, od čega Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela, a intenzitet javne potpore po projektu je maksimalno do 90% ukupno prihvatljivih troškova. Glavni cilj operacije 4.1.1. je modernizacija i povećanje konkurentnosti, pa se prihvatljiva ulaganja  odnose i na prilagodbu novouvedenim standardima Europske unije za poljoprivredna gospodarstva, kao i ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti. Spektar prihvatljivih ulaganja u okviru ove operacije je iznimno širok, a uključuje ulaganja u  gradnju gospodarskih objekata i prateću infrastrukturu; nabavu opreme, mehanizacije i pratećih sadržaja vezano za vlastitu proizvodnju na gospodarstvu; podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada (osim vinograda); ulaganja u kupnju ili uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje i sl. 

REZULTATI DODATNIH ANALIZA

Od 1.107 prijavljenih projekata još prošle godine odbijeno je njih 152 zbog neudovoljavanja propisanim kriterijima,  a 7 prijavitelja je odustalo. Ostali projekti ušli su u drugu fazu obrade nakon čega je (u 11. mjesecu 2015.) na web stranici Agencije za plaćanja objavljena radna lista s projektima koji su ušli u drugu fazu obrade.

Europska komisija savjetovala je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju da određene projekte, kod kojih se pojavila sumnja na umjetno stvaranje uvjeta, dodatno analizira uz pomoć neovisnih revizora  te pravosudnih i financijskih institucija RH, što je i učinjeno. Temeljem dodatnih analiza Povjerenstvo za nepravilnosti u Agenciji za plaćanja odlučilo je odbiti financiranje za ukupno 10 projekata.

Slijedom toga, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će za 8 projekata iz operacije 4.1.1.  izdati odluke o odbijanju potpore zbog utvrđene sumnje na umjetno stvaranje uvjeta s namjerom ostvarivanja većeg broja bodova, a time i veće financijske potpore iz EU.  Za 2 projekta iz operacije 4.2.1. Agencija će izdati Izjave o poništenju obveze. Svi ostali projekti koji su dodatno analizirani, a kod kojih nije potvrđena sumnja na nepravilnost bit će pod posebnom prismotrom u nadolazećem razdoblju.

Naime,  prema EU pravilima, kontrolne aktivnosti ne završavaju nakon izdavanja konačnih odluka o dodjeli sredstava, nego se one provode i prije isplate kao i unutar 5 godina od konačne  isplate korisniku. Utvrđene nepravilnosti za posljedicu imaju neisplatu potpore ili povrat sredstava.

10 projekata koji neće biti financirani, zatražilo je ukupno 316 milijuna kuna EU novca. Taj će se novac prebaciti u nove natječaj za mjeru 4. Programa ruralnog razvoja RH.

Za ostalih 940 projekta Agencija za plaćanja izdat će privremene odluke o raspodjeli sredstava. Sredstva se privremeno raspodjeljuju jer se ne mogu financirati svi projekti u okviru dostupnih financijskih sredstava. Uskoro će se na web stranici Agencije objaviti Rang lista s korisnicima kojima je Agencija izdala privremene odluke o raspodjeli sredstava. Nakon isteka žalbenog roka i postupaka koji ga prate, Agencija će izdati i konačne odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju.

Upravo zbog toga, crta na Rang listi projekata zaustavljena je na 240-om projektu koji će se financirati u operaciji 4.1.1. Pomicanje crte na rang listi rezultiralo bi dugotrajnim postupkom obrade kao i čekanjem okončanja svih postupaka koje bi poduzeli korisnici čiji su zahtjevi za potporom odbijeni, a sve to bi stopiralo korištenje raspoloživog EU novca. Dakle, novac iz prvog natječaja za operaciju 4.1.1. prebacit će se u novi natječaj koji će biti raspisan prema novim pravilima.

 

Izvor: apprrr.hr

You may also like...