Svečano otvorenje Ureda LAG-a Posavina

Dvadesetak gostiju imalo je prigodu poslušati uvodni govor zamjenika župana za gospodarstvo Brodsko-posavske županije Davora Vlaovića na temu aktivnosti tijekom provedbe Europskog tjedna u Brodsko-posavskoj županiji, kao i priprema Brodsko-posavske županije za ulazak u EU i priprema za korištenje bespovratnih potpora i razvoja suradnje unutar europskog tržišta i europskih integracija

Svečano otvorenje Ureda LAG-a Posavina održano je proteklog petka (11.05.2012.) s početkom u 13:30 sati u zgradi Općine Brodski Stupnik. Otvorenje Ureda LAG-a Posavina važan je datum za sve članove ovog laga jer su dobili mjesto na kojemu se svakodnevno mogu informirati o aktivnostima LAG-a Posavina. Na ovaj način aktivisti LAG-a Posavina stvaraju uvjete za ostvarenje temeljnih načela Leader programa – održivi ruralni razvoj, pristup temeljen na osobitostima područja, pristup odozdo prema gore, uspostavljanje lokalnih partnerstva, inovativnost, integralan i višesektorski pristup, umrežavanje i suradnja. Naravno to sve bez javnog djelovanja u provedbi Leader programa nije moguće i zato će ovaj ured biti mjestom javnog zagovaranja, umrežavanja i komuniciranja ne samo stanovnika Lag-a Posavina, već i mjestom susreta s predstavnicima drugih lokalnih akcijskih grupa s područja Brodsko-posavske županije, Slavonije i Baranje, kao i iz drugih krajeva Hrvatske i zemalja Europske unije. Ureda LAG-a Posavina radi od ponedjeljka do petka, svakim danom od devet do trinaest sati; voditelj Ureda je Slavko Vuković; a u Uredu Lag-a Posavina rade volonterke Ana Crnac ( Bebrina ) i Suzana Bušić ( Brodski Stupnik).

Davor Vlaović, zamjenik župana za gospodarstvo Brodsko-posavske županije svečano je otvorio Ured Lag-a Posavina i među prvima pregledao web stranicu našeg laga.

Vinko Jurković (Općina Bebrina) kao jedan od najaktivnijih članova Lag-a Posavina s velikim iskustvom i znanjem koje naveliko koristi razvoju ovog laga imao je čast u ime Lag-a Posavina pozdraviti sve nazočne na otvorenju ureda u Brodskom Stupniku, te i pri tome dati jasne smjernice za kvalitetan razvoj ovog područja.

Predstavnici svih jedinica lokalne samouprave s područja Lag-a Posavina razgledali su prostor ureda i opremu, te u neformalnom razgovoru razmijenili mišljenja na temu razvoja lagova i provedbe Leader programa u Brodsko-posavskoj županiji: Goran Jelinić (predsjednik Lag-a Posavina, Brodski Stupnik), Mira Kovač (CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije), Branko Brkić (zamjeniknačelnika Općine Nova Kapela), Tomislav Topalović (zamjenik načelnika OpćineSibinj), Antun Pavetić (načelnik Općine Oriovac), Ana Crnac (volonterka u Uredu Lag-a Posavina, Općina Bebrina), Davor Vlaović (zamjenik župana za gospodarstvo Brodsko-posavske županije)

Goran Jelinić uz razgovor s gotima imao je posao i izravnog javljanja za medije Brodsko-posavske županije, do njega Davor Vlaović (zamjenik župana), Željka Čorak (članica Stručne radne skupine za izradu strategije Lag-a Posavina , Općina Oriovac), Petar Lovinčić (načelnik Općine Brodski Stupnik).

Prilikom otvorenja Ureda Laga Posavina predsjednik ovog laga Goran Jelinić zahvalio je svima koji su dali doprinos aktivnostima otvaranja ureda, posebice članovima Lag-a Posavina, te napose načelniku Općine Brodski Stupnik Petru Lovinčiću i djelatnicima ove općine u čijim se prostorima nalazi Ured Lag-a Posavina. Isto tako zahvalio je i na dosadašnjoj potpori Brodsko-posavske županije u aktivnostima Lag-a Posavina, Centru za tehnološki razvoj – Razvojnoj agenciji Brodsko-posavske županije i medijima koji redovito prate aktivnosti Lag-a Posavina. Predsjednik Lag-a Posavina G. Jelinić naglasio je kako su vrata Ureda ovog laga otvorena ne samo stanovnicima ovog lag područja, već i svima u bližem i širem okruženju koji djeluju na provedbi Leader programa. Isto tako vjeruje kako će ovo biti i mjesto suradnje s ostalim lagovima u Hrvatskoj, a posebice s kojima imaju odličnu suradnju, kao Lagom Vallis Colapis sa sjedištem u Ozlju i Lagom Srijem sa sjedištem u Iloku.

You may also like...