Svečano uručena Uvjerenja o usavršavanju za polaznike programa Upravljanje projektima u ruralnom razvoju

promocija-osijek

Dana 5.12.2014. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku svečano su uručena Uvjerenja o usavršavanju za polaznike programa Upravljanje projektima u ruralnom razvoju, a koje je za polaznike organizirao LAG Posavina.

Program se sastojao od 90 sati obaveznih modula (9 obrazovnih cjelina), 20 sati izbornih modula (4 obrazovne cjeline), i 40 sati prakse na pripremi projekta.

Polaznicima koji su uspješno prošli program osposobljavanja u sklopu edukacija organiziranih od strane Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, dodijeljena su uvjerenja o usavršavanju koja potvrđuju njihovo cjeloživotno obrazovanje u upravljanju projektnim ciklusima.

U sklopu programa stručnog usavršavanja, polaznici su prošli sveukupno 14 nastavnih cjelina. Od osnova ruralnog razvoja, programiranja lokalnog razvoja, poslovnih komunikacija do poslovnih klastera i interesnih mreža. Sve ono što bi ih moglo zanimati u upravljanju projektnim ciklusima u ruralnom razvoju, imali su priliku vidjeti i u praksi.

You may also like...