TIJEKOM LIPNJA ISPLATA 600 MILIJUNA KUNA IZRAVNIH PLAĆANJA ZA POTPORE KOJE SE FINANCIRAJU IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ

Isplata poljoprivrednih potpora završit će, kao i svake godine do sada, zaključno s 30. lipnja 2016. godine, kako je i propisano Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi. Novost od ove godine je isplata potpore za ekološku poljoprivredu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), koja se do sada financirala isključivo sredstvima Državnog proračuna RH. Štoviše, iz EPFRR-a financiraju se čak 3 vrste potpora za koje ove godine povlačimo gotovo 600 milijuna kuna. Nakon što završimo isplatu i ovih potpora službeno će završiti isplata izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2015. godinu. Te tri mjere, koje zovemo IAKS mjerama ruralnog razvoja, su:

 • Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
 • Mjera 11 – Ekološki uzgoj
 • Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima


Mjera 10
je potpora koja se dodjeljuje poljoprivrednicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu, a sastoji se od sljedećih vrsta potpore:

 • 10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
 • 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
 • 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
 • 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)
 • 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
 • 10.1.6. Uspostava poljskih traka
 • 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
 • 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
 • 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaći  životinja


Mjera 11
je potpora za ekološki uzgoj, a može se ostvariti kroz dvije pod-mjere:

 • 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
 • 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda


Mjera 13
je potpora za održavanje poljoprivredne proizvodnje na područjima gdje su nepovoljni uvjeti za poljoprivredne aktivnosti, a ovom je potporom obuhvaćeno 41% od ukupnih poljoprivrednih površina. Potporu poljoprivrednici mogu ostvariti kroz 3 pod-mjere:

 • 13.1. Plaćanja u gorsko planinskim područjima
 • 13.2.  Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima
 • 13.3.  Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima


Sve ove potpore poljoprivrednici ostvaruju uz osnovnu potporu koja im je već isplaćena po hektaru poljoprivrednog zemljišta
, naravno uz preduvjet da su tu potporu zatražili na jedinstvenom zahtjevu za izravna plaćanja.

 

Izvor: apprrr.hr

You may also like...