ULAGANJA U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU – OD DANAS PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA 100% POTPORE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Narodnim novinama br. 125/15, raspisala je natječaj za operaciju 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”, u sklopu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne upravečiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH sukladno Zakonu o šumama i jedinice lokalne samouprave.
Prihvatljivi troškovi su ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture, ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture, ulaganja u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu te opći troškovi. Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći danas, 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016. godine.

Pravilnik i natječaj pogledajte ovdje:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_106_2077.html http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2784841.html

Predlošci i upute za operaciju 4.3.3. pogledajte ovdje:http://www.apprrr.hr/mjera-4—ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx

 

Izvor: apprrr.hr

You may also like...