UPUTA KORISNICIMA ZA POSTUPANJE U TIPU OPERACIJE 7.2.2.

Obavještavamo sve zainteresirane da je Agencija za plaćanja objavila Uputu korisnicima za postupanje u tipu operacije 7.2.2. ”Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” vezano uz dostavu dokumentacije propisane u točci 7. Priloga II. Natječaja za provedbu operacije 7.2.2. („Narodne novine“, broj 100/16) koja se odnosi na primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13).
Tekst gore navedene upute možete pogledati ovdje.

 

Izvor: apprrr.hr

You may also like...