Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je plan natječaja za 2014. godinu!

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. godini koji će biti financirani iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.

U skladu sa sektorskim analizama i potrebama u resorima nadležna državna tijela raspisat će ukupno 94 programa za dodjelu bespovratnih sredstva projektima i programima organizacija civilnoga društva. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi preko 815 milijuna kuna, a planira se sufinancirati više od 5 tisuća projekata i programa u područjima obrazovanja, sporta, kulture , zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, turizma, zaštite potrošača , prevencije nasilja među mladima i djecom, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva i drugih područja.

Godišnji plan natječaja sadrži indikativne rokove objava natječaja, a čitav dokument možete vidjeti na stranicama www.uzuvrh.hr

You may also like...