Uspješno provođenje projekta – ZA NIJANSU BOLJI: Reorganizacija – Istraživanje i razvoj – Konkurentnost

Član LAG-a Posavina tvrtka Chromos-Svjetlost d.o.o. iz Lužana uspješno provodi projekt pod nazivom ZA NIJANSU BOLJI: Reorganizacija – Istraživanja i razvoj – konkurentnost

Projekt je financiran uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Svrha projekta je povećanje regionalne konkurentnosti u djelatnosti proizvodnje boja i lakova kroz održivi razvoj.

Opći cilj:
Doprinijeti povećanju regionalne konkurentnosti u djelatnosti proizvodnje boja i lakova.
Svrha projekta: Povećanje razvojnog potencijala unaprjeđenjem materijalnih i kadrovskih kapaciteta
Odjela za istraživanje i razvoj, reorganizacijom proizvodnog procesa i povećanjem kapaciteta proizvodnje.

Ukupni iznos Projekta procjenjuje se na 17.443.507,55 KUNA.

Ukupni prihvatljivi izdaci se procjenjuju na 13.392.764,96 KUNA, kao što je utvrđeno u Prilogu 3. Proračun aktivnosti.

PT1 dodjeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 6.690.322,70 KUNA što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno procijenjenih prihvatljivih izdataka Projekta u iznosu od 13.392.764,96 KUNA:

Regionalne potpore za ulaganje i zapošljavanje
Udio bespovratnih sredstava: 6.405.235,08 KUNA
Razina intenziteta: 50%

Potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća
Udio bespovratnih sredstava: 221.000,00 KUNA
Razina intenziteta: 50%

Potpore za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima
Udio bespovratnih sredstava: 31.514,80 KUNA
Razina intenziteta: 70%

Potpore za usavršavanje (opće usavršavanje)
Udio bespovratnih sredstava: 21.512,82 KUNA
Razina intenziteta: 35%

A rezultati koji bi se trebali postići:
1. Poboljšana produktivnost i stupanj zaštite okoliša
2. Povećana kvaliteta proizvoda i razvijeni/uvedeni novi proizvodi u proizvodnju
3. Unaprijeđena opća znanja i vještine zaposlenika

Tvrtka od 1990.g. značajno ulaže u razvoj poslovanja, proširenje materijalne osnovice poslovanja i edukaciju kadrova kako bi osvojili što veći udio tržišta boja i lakova.

Tijekom 24 mjeseca provedbe projekta (01.08.2014-31.07.2016.) provest će se pet glavnih grupa aktivnosti:

1. reorganizacija poslovnog procesa i povećanje kapaciteta
2. jačanje kapaciteta Odjela za istraživanje i razvoj
3. opće usavršavanje nižeg rukovodećeg kadra i zaposlenika
4. promidžba i vidljivost
5. upravljanje projektom i administracija

Na taj će se način izgraditi novi objekt i pomoćni objekt proizvodne namjene, opremiti novi i postojeći proizvodni objekt kao i odjel za istraživanje i razvoj čime će se uz zapošljavanje novih zaposlenika i edukaciju zaposlenika, povećati produktivnost poduzeća, kvaliteta proizvoda za zaštitu parketa, stupanj zaštite okoliša te uvesti novi proizvodi na tržište. Posebna pažnja posvetit će se suradnji (know-how) s međunarodnim stručnjacima za razvoj boja i lakova.

Zaposlenici će unaprijediti znanja vezana za tehnološke procese koji se odvijaju u poduzeću, te informatičke i prodajne vještine, a sve u cilju povećanja kvalitete proizvoda.

Unapređenjem materijalnih i kadrovskih uvjeta u odjelu za istraživanje i razvoj, reorganizacijom proizvodnog procesa i povećanjem kapaciteta proizvodnje, tvrtka Chromos Svjetlost će povećati svoj razvojni potencijal i doprinjeti povećanju regionalne konkurentnosti na nacionalnoj razini u djelatnosti proizvodnje boja i lakova.

Vezano uz promidžbu i vidljivost planirana je izrada promo materijala, nadogradnja web stranice, predstavljanje projekta javnosti, te nastup tvrtke na Sajmu boja i lakova u Budimpešti 2015.

Lokalna akcijska grupa Posavina kao suradnik na projektu sa zadovoljstvom može izvjestiti da se realizacija projekta odvija se u skladu s planom i predviđenom dinamikom.

 

2objava

 

2objava-1

 

2objava-2

2objava-3

 

2objava-4

2objava-5

 

You may also like...