Vinska omotnica – Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2015. godini

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Hrana, Poduzetništvo, Poljoprivreda

Datum otvaranja natječaja: 03.10.2014.

Rok za prijavu: 31.10.2014.

Iznosi sredstava €: 1.000.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Mala i srednja poduzeća, Udruge, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Fizičke osobe

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Dozvoljene aktivnosti za mjeru Promidžba su:
1) Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet):
Potpora se daje za promotivne aktivnosti u medijima trećih zemalja kao što su reklame u tisku, objave događanja, reklame na televiziji, radiju i internetu. Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali prilikom planiranja i Promidžba ovih mjera kao i troškovi oglašavanja.

2) Odnosi s javnošću, Promidžba i marketing:
– organiziranje informativnih putovanja u Hrvatsku za novinare i stručnjake u sektoru vina iz trećih zemalja (uvoznici, distributeri, sommelieri, predstavnici potrošača iz trećih zemalja);
– promidžba imidža Hrvatske održavanjem tzv. »Tjedna hrvatskih vina«, vinskih manifestacija, degustacija za trgovce i potrošače;
– promotivne prodaje;
– aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću, pressice, druge aktivnosti vezane za odnose sa javnošću i troškovi PR agencija.

3) Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja:
Potpora se daje za izradu i distribuciju promotivnih materijala koji su namijenjeni za tržišta trećih zemalja (brošure, promotivni letci, posteri, DVD-i, spotovi, itd.), prijevoda tekstova, troškovi slanja promotivnih materijala poštom.

4) Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja:
Potpora se daje korisnicima za sudjelovanje na promotivnim događanjima na tržištima trećih zemalja kao što su sajmovi, godišnje degustacije, degustacije za novinare, stručnjake iz sektora vina i potrošače.

Korisnici sredstava za mjeru Promidžba u sklopu mjera Nacionalnog programa mogu biti:
– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna
– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Podnositelj prijave na natječaj mora udovoljavati sljedećim kriterijima prihvatljivosti:
– proizvođač vina (fizička ili pravna osoba) mora biti upisana u Vinogradarski registar i imati godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji) ili
– udruge proizvođača vina i zadružni savezi čiji proizvođači (članovi) moraju imati ukupnu godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavama o proizvodnji).

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 eura. Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 eura. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske. Isti korisnik tijekom trajanja ovog Nacionalnog programa unutar mjere Promidžba može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte. Potpora za mjeru Promidžba po jednom projektu odobrava se za razdoblje od najviše tri godine. Isti projekt može se produžiti jednom i to za razdoblje do dvije godine, tako da sveukupno pojedini projekt može trajati najviše pet godina.

Natječajna dokumentacija

Naziv dokumenta : MJERA-PROMIDŽBE-VINA-NA-TRŽIŠTIMA-TREĆIH-ZEMALJA.zip
Veličina : 1,015 kB

You may also like...