Znanjem do promjena

Ablem-zajedno-do-eu
lenta
Logo projekta

O projektu

Europski socijalni fond: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice UP.04.2.1.11

Posredničko tijelo razine 1: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Naziv projekta: Znanjem do promjena

Kodni broj: UP.04.2.1.11.0090

Korisnik: Lokalna akcijska grupa Posavina

Razdoblje provedbe projekta: 19.04.2022. – 19.04.2023.

Vrijednost projekta: 377.999,42 kn

321.299,51 kn iz Europskog socijalnog fonda
56.699,91 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 

0
Vrijednost projekta

PArtneri

• Sibinjska udruga mladih
• Eko centar Latinovac
• Udruga „Dubovac“ Bili Brig
• Kreativna udruga mladih LIMES
• Udruga „STUP“
• Bebrinska udruga mladih
• Dobrovoljno vatrogasno društvo Podcrkavlje
• LAG Zrinska gora – Turopolje

REZULTATI PROJEKTA

• 10 predstavnika OCD-a educirano u području računovodstva neprofitnih organizacija civilnog društva te zakonodavnog okvira za
• 20 zaposlenika i/ili volontera ojačano i unaprijeđeno za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja
• na volonterski rad potaknuto 70 volontera
• ojačani kapaciteti članova OCD-a (15) na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama

AKTIVNOSTI PROJEKTA

• Edukacija „Računovodstvo neprofitnih organizacija civilnog društva“
• Edukacija „Menadžment volontera“
• Edukacija „JA volonter“
• Edukacija „Upravljanje udrugom u vrijeme epidemije virusom COVID – 19“
• Edukacija „Potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama“
• Volonterske akcije čišćenja okoliša
• Festival na jezeru Petnja

• Ljetni kamp u Latinovcu
• Vatrogasna vježba
• Izrada Priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama u kriznim situacijama
• Studijsko putovanje u Petrinju
• Promidžba i vidljivost
• Upravljanje projektom i administracija

Više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr 

Najnovije Aktivnosti

Završna konferencija projekta Znanjem do promjena održala se 18. travnja 2023. godine u prostorijama Caffe bara & buffeta BONACA.Na Završnoj konferenciji projekta Znanjem do promjena prisustvovale su 23 osobe. Završna…

Pročitaj

U sklopu projekta Znanjem do promjena izrađeno je 350 tiskanih priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama u kriznim situacijama. Cilj priručnika je stanovništvu s područja LAG-a Posavina na jednostavan,…

Pročitaj

Kroz projekt Znanjem do promjena 28. ožujka 2023. godine u Općini Podcrkavlje, naselju Podcrkavlje, održana je pokazna vatrogasna vježba, koju je predvodilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Podcrkavlje, koje je ujedno i…

Pročitaj

Kroz projekt Znanjem do promjena organizirano je studijsko putovanje u Petrinju i okolicu, koje je trajalo dva dana – 22. i 23. ožujka 2023. godine. Na studijskom putovanju sudjelovalo je…

Pročitaj

U sklopu projekta Znanjem do promjena 24.03.2023. godine provedena je Eko volonterska akcija u naselju Grabarje u Općini Podcrkavlje. Kroz volontersku akciju organiziralo se bojanje dječjih sprava, ograde i sjenice…

Pročitaj

U sklopu projekta Znanjem do promjena 21.03.2022. godine provedena je Eko volonterska akcija u naselju Brodski Stupnik u Općini Brodski Stupnik. Kroz volontersku akciju organiziralo se bojanje dječjih sprava na…

Pročitaj

Završna konferencija projekta Znanjem do promjena održala se 18. travnja 2023. godine u prostorijama Caffe bara & buffeta BONACA.Na Završnoj konferenciji projekta Znanjem do promjena prisustvovale su 23 osobe. Završna…

Pročitaj

U sklopu projekta Znanjem do promjena izrađeno je 350 tiskanih priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama u kriznim situacijama. Cilj priručnika je stanovništvu s područja LAG-a Posavina na jednostavan,…

Pročitaj

Kroz projekt Znanjem do promjena 28. ožujka 2023. godine u Općini Podcrkavlje, naselju Podcrkavlje, održana je pokazna vatrogasna vježba, koju je predvodilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Podcrkavlje, koje je ujedno i…

Pročitaj

Kroz projekt Znanjem do promjena organizirano je studijsko putovanje u Petrinju i okolicu, koje je trajalo dva dana – 22. i 23. ožujka 2023. godine. Na studijskom putovanju sudjelovalo je…

Pročitaj

U sklopu projekta Znanjem do promjena 24.03.2023. godine provedena je Eko volonterska akcija u naselju Grabarje u Općini Podcrkavlje. Kroz volontersku akciju organiziralo se bojanje dječjih sprava, ograde i sjenice…

Pročitaj

U sklopu projekta Znanjem do promjena 21.03.2022. godine provedena je Eko volonterska akcija u naselju Brodski Stupnik u Općini Brodski Stupnik. Kroz volontersku akciju organiziralo se bojanje dječjih sprava na…

Pročitaj

KONTAKT

Andrea Pavelić Vukelić
Voditeljica projekta
Email: info@lag-posavina.hr
Tel: 035/221 535
Mob: 098/924 8796

Marija Đikić
Koordinator na projektu
Mob: 091/ 577 33 73

Pošaljite nam poruku

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj Internet stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcijske grupe Posavina.