Željka Čorak izabrana za novu predsjednicu LAG-a Posavina

Goran Jelinić, predsjednik LAG-a Posavina otvara izbornu izvanrednu Skupštinu LAG-a Posavina

Goran Jelinić, predsjednik LAG-a Posavina otvara izbornu izvanrednu Skupštinu LAG-a Posavina koja je održana s početkom u 20:00 sati u Vatrogasnom domu u Oriovcu ( srijeda 24.07.2013.godine).

Uz njega članovi radnog predsjedništva: Željka Čorak, potpredsjednica LAG-a Posavina i Branko Brkić, predsjednik Nadzornog odbora LAG-a Posavina; do njega Slavko Vuković, voditelj Ureda LAG-a Posavina.

skupstina-24072013-2

Članove Skupštine i goste ove izvanredne Izborne Skupštine LAG-a Posavina pozdravio je i zaželio uspješan rad domaćin načelnik Općine Oriovac g. Antun Pavetić.

skupstina-24072013-3

Članovi Skupštine LAG-a Posavina prate izlaganja članova radnog predsjedništva , obzirom je ovo bila Izvanredna izborna skupština razlog koje je potpisivanje Ugovora između LAG-a Posavina i Agencije za plaćanje u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske ( APPRRR), nakon završenog natječaja za provedbu Mjere 202 IPARD programa, na kojemu je LAG Posavina uspješno prošao kandidaturu i potpisao ugovor o financiranju aktivnosti u razdoblju od 01.07.2013. do 30.06.2015. godine. Prema ovom Ugovoru LAG-u Posavina biti će omogućeno povlaćenje tijekom dvogodišnjeg razdoblja ukupno 900.000 kuna, odnosno mogućnost povlaćenja 450.000 kuna na godišnjoj razini, a što će ovisiti o kvalitetnoj provedbi aktivnosti i programu za predfinanciranje LAG-a Posavina. Nakon svaka tri mjeseca LAG šalje izvješće APPRRR-u, a u narednih dva mjeseca APPRRR izvršava naknadu troškova ukoliko su utrošeni prema Godišnjem planu aktivnosti koji je bio dio prijavne dokumentacije na natječaj u okviru Lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina ( LRS ), kao i ukoliko je sukladano s razvojnim ciljevima i mjerama provedbe LRS LAG-a Posavina.

skupstina-24072013-4

Radu Skupštine nazočio je i zamjenik župana za gospodarstvo Brodsko-posavske županije g. Davor Vlaović, koji je čestitao članovima Skupštine LAG-a Posavina na rezultatima postignutim na natječaju za Mjeru 202 „Priprema i provedba lokanih strategija ruralnog razvoja“ na koji se prijavilo 49 LAG-a iz Hrvatske, a 39 LAG-ova koji su zadovolji administrativnu kontrolu prošli su procjenu kvalitete lokalne razvojne strategije. Trideset LAG-ova je odobreno nakon ocjenjivanja od strane Ministarstva poljoprivrede za sufinaciranje dvogodišnjih programa, a LAG Posavina je s osvojenim 81 bodom zauzeo 12 mjesto na listi ocjenjenih LAG-ova. U razvoju LAG-a Posavina i izradi lokalne razvojne strategije značajno je sudjelovala Brodsko-posavske županije. „ Očekujemo sada da u provedbi vaše lokalne razvojne strategije LAG Posavina potakne i stvarni lokalni razvoj, to znači da aktivno pružate potporu vašim članovima, lokalnim organizacijama, poduzetnicima, obiteljskim gospodarstvima i svim ovdašnjim razvojnim potencijalima. Nemojte se ustručavati biti u lokalnim sredinama, jer to je stvarni prostor vašeg djelovanja i od vas se očekuje da pružite svima potporu potrebnu za pripremu i provedbu kvalitetnih projekata i privlačenje sredstava iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije.“-naglasio je u svom obraćanju Skupštini LAG-a Posavina, zamjenik župana Brodsko –posavske županije g. Davor Vlaović.

skupstina-24072013-5

Razlog ove izvanredne izborne Skupštine bilo je potpisivanje Ugovora s APPRRR-om i usklađivanja organizacijske strukture LAG-a Posavina s provedbom ugovora sukladno Pravilniku za provedbu Mjere 202 IPARD programa u Republici Hrvatskoj. Dosadašnji predsjednik LAG-a Posavina prešao je na rad u Uredu LAG-a Posavina, pa je prema Odluci Upravnog odbora bio obvezan podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Upravnog odbora LAG-a Posavina. Za novog kandidata na mjesto predsjednika LAG-a Posavina Upravni odbor je predložio, a Skupština LAG-a izabrala Željku Čorak, dosadašnju potpredsjednicu LAG-a Posavina. Željka Čorak je predstavnica KUD-a Luka Ilić Oriovčanin iz Oriovca i članica je ovog LAG-a od osnutka, a u dosadašnjem aktivnom radu u upravnim tijelima LAG-a kvalitetno je sudjelovali u pripremi i provedbi svih aktivnosti u osnivanju, razvoju i prijavi LAG-a Posavina na natječaj za Mjeru 202 IPARD programa. Na upražnjeno mjesto dvanaesteročlanog Upravnog odbora LAG-a Posavina izabran je Vinko Jurković, na prijedlog Upravnog odbora LAG-a, jer je kao aktivni član Stručnog vijeća LAG-a Posavina redovno sudjelovao u pripremi i provedbi svih aktivnosti LAG-a Posavina, a svojim iskustvom u provedbi projekta Zajednice Doma i škole iz Bebrine, sufinanciranog iz sredstava Europske unije , pomogao je i boljem razumijevanju i provedbi LEADER programa koji čini osnovu razvoja lokalnih akcijskih grupa kao organizacija za pripremu i provedbu lokalnih strategija ruralnog razvoja u zemljama Europske unije.vinko Jurkoviće isto tako predložen i izabran i za potpredsjednika LAG-a Posavina. Članovi Skupštine u svom radu su riješili i druge prilagodbe LAG-a Posavina za kvalitetnu provedbu ugovorenih aktivnosti s ciljem ostvarenja što boljih rezultata u naredne dvije godine.

skupstina-24072013-6

U svom obraćanju Skupštini i gostima LAG-a Posavina nova predsjednica Željka Čorak je rekla slijedeće: “Nakon više od dvije godine rada sa svojih 64 članica LAG Posavina početkom srpnja ove godine potpisao je ugovor o dvogodišnjem sufinanciranju aktivnosti u iznosu 900.000 kuna s APPRRR-om. Ostvareni rezultat predstavlja zalaganje svih članova naše Skupštine, članova Upravnog odbora LAG-a i voditelja Ureda. Hvala još jednom svima na ovim rezultatima, a Skupštini hvala što ste me izabrali za novu predsjednicu LAG-a Posavina. U naredne dvije godine moramo se još bolje upoznati s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Posavina, jer ona je putokaz kako doći do bespovratnih sredstava iz europskih fondova. Ovih dana imamo puno kontakata s drugim LAG-ovima u Hrvatskoj, kao i sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje. Jasno nam je kako će trebati prvo uložiti vlastita sredstva da postignemo rezultate iz naše strategije.
Bespovratna sredstva koja je dobio LAG Posavina u naredne dvije godine trebamo uložiti u što više kvalitetnih projekata.
Pozivam sve članove skupštine da dođu u Ured LAG-a u Brodskom Stupniku, koji se nalazi u zgradi Općine, i informiraju se o mogućnostima kandidiranja na natječaje, a oni koji za to još nisu spremni neka od nas traže da ih u tome naučimo i osamostalimo u njihovom radu i napredovanju.Isto tako, pozivam i sve stanovnike područja LAG-a Posavina, u sastavu kojega su općine Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Oriovac i Sibinj da se preko lokalnih udruga, zadruga i institucija aktivno uključe u rad našeg LAG-a.
Pozivamo naše općine da još više unaprijede svoju suradnju i stvore uvjete za razvoj kvalitetnih partnerskih projekata, a posebno da razvijamo projekte za obrazovanje mladih, te za zapošljavanje, i to prvenstveno žena u našem LAG-u.
To je osnovno što ću u suradnji sa Upravnim odborom LAG-a Posavina, voditeljem LAG-a i djelatnicima LAG-a nastojati poticati kao predsjednica LAG-a Posavina.
I posebno zahvala našoj Brodsko-posavskoj županiji koja od početka prati i podupire naš rad, a garancija za financiranje LAG-a Posavina od strane Brodsko-posavske županije već danas je primjer mnogim LAG-ovima u Hrvatskoj kako razvijati regionalnu suradnju i partnerstva.
Kao što znate predsjednica LAG-a nema svoj vlastiti program, naš je program Godišnji program aktivnosti koji smo pripremili u vrijeme prije prijave na natječaj za Mjeru 202, a koji je bio i sastavni dio za ocjenu naše Lokalne razvojne strategije po kojoj ćemo raditi u naredne dvije godine.
Pozivam članove skupštine, kao i sve one koji će se pridružiti LAG-u Posavina da već od danas pripremaju projekte i planiraju strategiju za razdoblje 2014.-2020. godine, jer ćemo od jeseni početi aktivno raditi na njenoj izradi.
Još jedno hvala svima i želim uspješan rad u nastavku naše Skupštine!”

You may also like...