Javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini – „HBOR U ZAJEDNICI“

Natječaj je namijenjen organizacijama koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja iz Natječaja.

Projekti koji se prijavljuju moraju biti vezani uz jedno od sljedećih programskih područja djelovanja:

HUMANITARNI PROJEKTI I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

 • zaštita prava žena i/ili djece
 • zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima
 • potpore osobama s invaliditetom te osobama s mentalnim oštećenjima (uključujući i djecu)
 • zaštita prava socijalno ugroženih skupina te marginaliziranih i zapostavljenih skupina stanovnika

ZAŠTITA OKOLIŠA

 • zaštita endemskih vrsta
 • čišćenje okoliša
 • sprječavanje budućeg onečišćenja
 • promicanje svijesti o nužnosti zaštite okoliša

OBRAZOVANJE I ZNANOST

 • poticanje talenata i izvrsnosti
 • promocija hrvatske znanosti u svijetu
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

KULTURA, BAŠTINA I UMJETNOST

 • očuvanje nacionalnog identiteta
 • kulturno-umjetničke aktivnosti
 • poticanje kreativnosti, izvornosti i stvaralaštva
 • stvaranje pozitivne slike o Hrvatskoj u svijetu

Maksimalni iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000 kn, a Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Među prihvatljive aktivnosti ubrajaju se: neposredan rad s korisnicima, savjetodavne usluge uključujući on-line i telefonska savjetovališta, volonterske akcije, edukacijske aktivnosti, promotivne i javno-zagovaračke aktivnosti, aktivnosti društveno korisnog učenja te znanstveno-istraživački projekti.

Rok za podnošenje prijava je 20. travnja 2015. godine, a sve dodatne informacije kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na slijedećoj poveznici:

http://www.hbor.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-donacija-u-2015-godini-h

You may also like...