MINPO predstavio “društvenu mrežu” za donošenje zakona

Ministarstvo poduzetništva i obrta predstavilo je elektroničku aplikaciju kroz koju će poduzetnike uključiti u proces izrade novih ili izmjena postojećih zakona i propisa. Izrada elektroničke aplikacije jedan od načina izravne pomoći MINPO-a poduzetnicima putem koje će oni moći pratiti zakonodavne promjene, iznositi svoje stavove i komentare te predlagati zakone s područja poduzetništva i obrta. Aplikacije će omogućiti interakciju između ministarstva i poduzetnika, unapređenje komunikacije, upoznavanje ministarstva s ključnim problemima u poslovanju poduzetnika, generiranje mogućnosti za njihovo smanjenje, a samim time i bolje zakone – istaknuo je Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta. Cilj aplikacije je uključiti poslovne organizacije i poduzetnike u izradu propisa u njihovoj inicijalnoj fazi, prikupiti njihove stavove posebice u segmentu procjene ekonomskih učinaka propisa na njihovoposlovanje te ih uključiti pri donošenju propisa.

Aplikacija je izrađena u sklopu projekta BIZimpact Iii dostupna je na linku:https://esavjetovanja.minpo.hr/ECon/Dashboard.

Predstavljanje aplikacije održano je u sklopu Nacionalne konferencije o procjeni ekonomskih učinaka propisa na malo i srednje poduzetništvo. Na konferenciji su još sudjelovali: Zdenka Pogarčić, ravnateljica Ureda za zakonodavstvo Vlade RH, Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge Vlade RH, Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje i Tomislav Vračić, načelnik Sektora za infrastrukturu Ministarstva uprave. Zdenka Pogarčić govorila je o ulozi Ureda kao središnjeg koordinativnog tijela za procjenu ekonomskih učinaka propisa. Igor Vidačak govorio je o ulozi Ureda za udruge kao tijela zaduženog za praćenje i unapređenje standarda savjetovanja u procesu donošenja propisa te ukazao na trend značajnog rasta broja savjetovanja posljednjih godina. Primjerice, dok je njihov broj 2010. godine iznosio 40, 2013. godine njihov broj povećao je se na 374. Anamarija Musa govorila je o ulozi Povjerenice za informiranje u procesu donošenja propisa i procjeni učinaka, dok je Tomislav Vračić govorio o državnim servisima koji su dostupni građanima putem aplikacije e-građanin.

Voditelj projektnog tima Ricardo Pinto predstavio je projektne aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti informiranost poslovne zajednice, komunikaciju i dijalog između poduzetnika i nadležnih institucija te aktivno uključiti poduzetnike u izradu novih zakona i propisa.

Projekt BIZimpact II – Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice je projekt čiji je cilj poboljšati poslovnu klimu u Hrvatskoj i konkurentnost malog gospodarstva. Dio je „Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013“ financiranog sredstvima IPA programa Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske te raspolaže ukupnim sredstvima u iznosu od 1.5 milijuna €.“ Više informacija o projektu možete pronaći nawww.bizimpact.hr .

Izvor: minpo.hr

You may also like...