Održan prvi radni sastanak povodom izrade Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Posavina

Prvi radni sastanak je održan 06.10.2015.g. s početkom u 19:00 sati u vijećnici  Općine Brodski Stupnik.

Uvodnim govorom voditelj LAG-a Posavina Goran Jelinić  i predsjednica Željka Čorak  pozdravili su sve nazočne.

Na radnom sastanku su bili prisutni članovi Upravnog odbora LAG-a , načelnici i  članovi radne skupine za izradu strategije s područja LAG-a  Posavina.

Gospođa Bojana Markotić Krstinić, tajnica LEADER mreže Hrvatske održala je prezentaciju na temu ”Implementacija LEADER pristupa razvoju ruralnih područja EU i RH – uvod u izradu LRS” .

 
IMG_1641

 

IMG_1643

 

 

IMG_1645

 

IMG_1636

 

 

IMG_1639

 

 

 

 

You may also like...