Priručnik za provođenje postupka izvlaštenja

Objavljen je Priručnik za provođenje postupka izvlaštenja (potpunog i nepotpunog) u infrastrukturnim projektima sufinanciranim iz fondova EU.

To u praksi znači da se pravo vlasništva kao najšire stvarno pravo može štititi u postupcima pred redovnim sudovima u Republici Hrvatskoj, ali s druge strane kao ustavno i konvencijsko pravo, pravo vlasništva se može štiti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, odnosno pred Europskim sudom za ljudska prava.

Za potrebe ovog priručnika od izuzetnog je značenja odredba članka 33. ZV. Naime, prema stavku 1. tog članka pravo vlasništva može u interesu Republike Hrvatske biti zakonom oduzeto (potpuno izvlaštenje) ili ograničeno osnivanjem za drugoga nekoga prava glede vlasnikove stvari (nepotpuno izvlaštenje), u kojem slučaju vlasnik ima pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju. Jednako tako prema stavku 2. bude li zakonom nekoj stvari oduzeta sposobnost da bude objekt prava vlasniš- tva, to za dotadašnje vlasnike takvih stvari proizvodi jednake pravne učinke kao da je glede tih stvari provedeno potpuno izvlaštenje. Nadalje prema stavku 3., ako je vlasnik glede neke svoje stvari podvrgnut ograničenjima radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša ili zdravlja ljudi, koja od njega, ali ne i od svih ostalih vlasnika takvih stvari, zahtijevaju težu žrtvu ili ga inače dovode u položaj nalik na onaj u kojem bi bio da je provedeno izvlaštenje – on ima pravo na naknadu kao za izvlaštenje. No, s druge strane, ne bude li razlog radi kojega je bilo provedeno neko izvlaštenje ostvaren u propisanom, odnosno razumnom roku, ovlaštenik ima pravo zahtijevati da se uspostavi prijašnje pravno i faktično stanje koliko je to najviše moguće, ali tada smije zadržati samo onoliko od primljene naknade koliko je na gubitku u odnosu na stanje kakvo bi prema redovitu tijeku stvari bilo bez izvlaštenja.

You may also like...