Sažetak razvojnih ciljeva Lokalne razvojne strategije LAG-a POSAVINA prema prioritetima i pripadajućim mjerama odnosno aktivnostima

Razvojni ciljevi

Prioriteti

Mjere/aktivnosti 

1. Jačanje i razvoj organizacije LAG-a i potpora održivom razvoju cjelokupnog područja
 • Restrukturiranje i organizacija vođenja LAG-a
 • Informiranje i animacija stanovništva
 • Provedba LRS
 • Razvoj međuregionalne i međunarodne suradnje

 

 • Formiranje novog partnerstva i ureda LAG-a s operativnim timovima stručnjaka
 • Razrada vizualnog identiteta LAG-a sa sustavom informiranja javnosti
 • Organizacija i provedba radionica i izrada promidžbenih materijala LAG-a s ciljem informiranja javnosti za jačanje provedbe LRS
 • Odabir prioritetnih projektnih ideja, izrada i odabir prioritetnih projekata s provedbom
 • Sudjelovanje i poticanje partnerskih odnosa s drugim LAG-ovima , organizacijama  civilnog društva i nadležnim tijelima
 • Izrada, apliciranje, provedba i monitoring projekata LAG-a kao, partnera ili nositelja, na regionalnoj, međuregionalnoj i međunarodnoj razini
2. Jačanje prepoznatljivosti područja LAG-a poticanjem udruživanja, promocije i inovacija
 • Razvoj integralnog identiteta i povećanje prepoznatljivosti područja
 • Poticanje udruživanja lokalnih razvojnih dionika u svrhu razvoja zajedničkih proizvoda, marketinga i promocije, uvođenja novih znanja, tehnologija i energetske efikasnosti

 

 • Razvoj identiteta i promocija područja LAG-a
 • Definiranje regulative i znaka proizvoda LAG-a
 • Definiranje i provedba projekata promocije proizvoda LAG-a s naglaskom na proizvode udruženih i umreženih proizvođača / pružatelja usluga
 • Organizacija zajedničkog nastupa na tržištu i organizacija infrastrukture za potrebe marketinga umreženih lokalnih proizvođača / ponuditelja usluga
 • Jačanje ekološke, autohtone proizvodnje i marketinga proizvoda
 • Jačanje i razvoj uporabe novih znanja, tehnologija i obnovljivih izvora energije
3. Razvoj poljoprivrede s dopunskim djelatnostima i selektivnih oblika turizma
 • Razvoj konkurentne i održive poljoprivrede, s naglaskom na potporu i razvoj selektivnih oblika turizma
 • Očuvanje i zaštita krajobrazne raznolikosti i prirodnih vrijednosti

 

 • Razvoj održive poljoprivrede s dopunskim djelatnostima
 • Razvoj ekološke poljoprivrede i uzgoja autohtonih vrsta i sorata
 • Organizacija i potpora uvođenju i provedbi Zajedničke poljoprivredne politike i ruralnog razvoja EU te korištenja mjera NATURA 2000 kao razvojnih mogućnosti
 • Poticanje razvoja ruralnog turizma i razvoj smještajnih kapaciteta
 • Revitalizacija i promocija kulturno-povijesne i tradicijske baštine kao podloge razvoju turističke ponude
 • Razvoj turističke infrastrukture i organizirane/umrežene ponude područja, razvoj tematskih puteva
 • Upravljanje i marketing turističke destinacije
4. Razvoj diverzifikacije djelatnosti s poboljšanjem kvalitete života na području LAG-a
 • Razvoj i potpora uspostavi poduzetničke infrastrukture
 • Razvoj nepoljoprivrednih poduzetničkih aktivnosti
 • Razvoj komunalne i društvene infrastrukture s ciljem razvoja kvalitete života na području LAG-a
 • Revitalizacija, organizacija i poticanje razvoja  obrta i mikro i malog poduzetništva, posebno marginalnih/osjetljivih/socio-ekonomski ugroženih skupina društva i tradicijskih obrta
 • Potpora razvoju inovativnih proizvoda
 • Potpora naseljavanju i povećanju kvalitete stanovanja
 • Potpora revitalizaciji, izgradnji, sanaciji i organizaciji razvoja komunalne i društvene infrastrukture poticanjem zajedničkog nastupanja LAG-a prema izvorima financiranja i nadležnim institucijama
5. Razvoj ljudskih resursa područja LAG-a
 • Razvoj cjeloživotnog učenja i usavršavanja ljudskih resursa LAG-a
 • Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva
 • Potpora i promocija kreativnosti, poduzetništva i mogućnosti zapošljavanja/samozapošljavanja na području LAG-a

 

 • Potpora, organizacija i razvoj programa za brigu o marginalnih/osjetljivih/socio-ekonomski ugroženih skupina društva (starije osobe, osobe s posebnim potrebama, žene, mladi i dr.)
 • Potpora, organizacija i provedba programa obrazovanja, usavršavanja, informiranja i savjetovanja
 • Potpora organizaciji međusobne razmjene znanja i iskustava unutar LAG-a, na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, razvoju projekata i jačanje organizacija civilnog društva
 • Potpora i promocija kreativnosti, različitosti i zajedništva na području LAG-a
 • Potpora i promocija mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja na području LAG-a te razvoju poduzetničkog duha, s revitalizacijom obrtničke tradicije
 • Promocija i širenje znanstvenih spoznaja, novih znanja i primjera dobre prakse na cijelom području LAG-a te s/na drugim suradničkim područjima i organizacijama

 

You may also like...