Bespovratna sredstva u sektoru vinarstva

vinoS obzirom na proširenja ulaganja u sektoru vinarstva šaljemo Vam kratak pregled prihvatljivih troškova.

SEKTOR VINARSTVA

Izgradnja

a) Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd. uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta)

b) Izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

Oprema

Oprema i uređaji za preradu grožđa / Oprema i uređaji za pročišćavanje mošta i vina / Oprema i uređaji za reverznu osmozu i vakuum uparivači / Oprema i uređaji za pretakanje, čuvanje, dozrijevanje vina (uključujući pumpe i vinarske sudove) / Linije za punjenje vina uz pripadajuću opremu (uključujući opremu i uređaje za pranje i dezinficiranje boca) / Cjevovodi i armature / Oprema za transport u sklopu vinarije/objekta sukladno zahtjevima projekta (palete za butelje, kontejneri,…) / Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te  oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i opreme / Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala / Oprema za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju objekata za preradu i skladištenje / Oprema za kvalitativnu analizu / Oprema za  trženje vina / Oprema za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora / Oprema za korištenje komine grožđa

Specifični kriteriji:

1. podnositelj prijave mora biti upisan u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina, odnosno u Vinogradarski registar.

2. u godini prije podnošenja prijave podnositelj mora imati godišnju proizvodnju u rasponu od 200 hl do 20.000 hl vina kategorije kvalitetno i/ili vrhunsko, u skladu sa Zakonom o vinu

Rok za prijavu projekata je 2. svibnja 2013. godine.

Za sve ostale informacije u vezi prijave projekta i izrade projektne dokumentacije, slobodno se javite na robert@eufondovi.hr .

You may also like...