PODSJETNIK – usklađivanje Statuta i drugih akata udruga prema novom Zakonu o udrugama

Novim Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014) utvrđena je obveza udruga da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge.

Novi Zakon o udrugama stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine. Zakonom o udrugama je proširen obvezni sadržaj statuta s ciljem olakšavanja rada tijela upravljanja i veće transparentnosti rada udruga.

Stoga podsjećamo sve udruge na obavezu usklađivanja svojih statuta s novim Zakonom o udrugama do 1. listopada 2015. godine.

 

Info:  Ministarstvo poljoprivrede

You may also like...